Communicatie

Een goed contact tussen school en thuis is voor de kinderen en voor ons van wezenlijk belang. Wij proberen u zo goed mogelijk te informeren over belangrijke gebeurtenissen op school en over het wel en wee van uw kind. We stellen het bijzonder op prijs als dit ook vanuit de thuissituatie naar ons toe gebeurt. Ook doen we als school regelmatig een beroep op ouders om mee te helpen bij allerlei activiteiten. Tot nu toe kunnen we gerust stellen dat we te maken hebben met zeer actieve en betrokken ouders. Graag willen we dat in de toekomst zo houden, want zonder uw medewerking zouden verschillende zaken niet door kunnen gaan!

Om u goed op de hoogte te stellen van allerlei belangrijke aangelegenheden, maken we gebruik van de hieronder beschreven middelen.


Parro-App

Elke veertien dagen komt er een nieuwsbrief uit waarin alle laatste nieuwtjes en activiteiten vermeld staan. Deze nieuwsbrief ontvangt u via de Parro-App. Ieder groep is verbonden via de Parro-app. De leerkracht communiceert over huiswerk, uitjes, foto’s via deze app. Deze is te downloaden in de store van uw telefoon. De leerkracht nodigt u uit om connectie te maken via de app. Klik hier om in te loggen in de Parro-app.


Oudercontact

Aan het begin van elk schooljaar wordt een informatieavond georganiseerd. Hier geeft de leerkracht informatie over de lesstof die dat jaar aan bod komt.

Twee keer per jaar nodigen we ouders uit voor een gesprek over hun kind(eren). Het eerste gesprek is een kennismakingsgesprek. Dit vindt plaats medio september. Hierbij wordt het kind en de ouders uitgenodigd. Doel is het uitspreken van wederzijdse verwachtingen en kennis maken met elkaar. Dit gesprek duurt 15 minuten. Het rapportgesprek van februari heeft als onderwerp de sociaal emotionele ontwikkeling, de algemene indruk van de cognitieve ontwikkeling op basis van observaties en methodegebonden toetsen en citotoetsen. Uiteraard kunt u als ouder(s)/verzorger(s) vragen stellen. Dit gesprek is met ouders en leerkracht en duurt 10 minuten.

Voor het laatste rapport in juni/juli worden geen 10 minutengesprekken gepland. Indien nodig zal er met ouder(s)/verzorger(s) een aparte afspraak worden gemaakt.