Wie zijn wij

Er heerst een sfeer van gemoedelijkheid en saamhorigheid op de Julianaschool, mede doordat de school een niet al te grote school is. Door die kleinschaligheid voelen de kinderen zich ‘gekend’ door leerkrachten en andere kinderen.

We proberen de kinderen een veilige en vertrouwde omgeving te bieden waarin persoonlijke ontwikkeling voorop staat. Elke leerling is uniek en we proberen er zorg voor te dragen dat ieder zich naar zijn of haar kunnen kan ontwikkelen. Door observeren, toetsen en registreren van vorderingen van elke leerling houden we nauwkeurig de ontwikkeling door de jaren heen in de gaten en springen we in waar dat nodig is. In de omgang met elkaar hechten we veel waarde aan respect, eerlijkheid, samen- werken/- spelen. Ook kinderen moeten leren dat ze verantwoordelijk voor elkaar zijn en dat ze elkaar moeten accepteren en respecteren zoals ze zijn.

Cora Hageman

Directeur cbs Julianaschool
directie@juliana-school.nl