Cultuuronderwijs

Wij willen als school kunst en cultuur integreren in het schoolprogramma. We bieden de leerlingen een breed scala van culturele activiteiten waarmee hun interesse wordt aangewakkerd. We streven een actieve, ervaringsgerichte en reflectieve kunstbeoefening na. We maken daarbij gebruik van vakspecialisten waar dat mogelijk is. Binnen ons team hebben wij een cultuurcoördinator, die het beleid op dit gebied aanstuurt en stimuleert.

Cultuureducatie is van belang, omdat het bijdraagt aan een beter, rijker leerklimaat.

Het zoeken naar een evenwicht tussen de cognitieve, emotionele en creatieve ontwikkeling van een kind vinden wij belangrijk. Lessen in kunstvakken zijn daarbij een goed middel. Muziek, dans en beeldende vorming zijn van alle culturen; zij bevorderen het sociale contact tussen leerlingen onderling. Jaarlijks komen alle leerlingen in aanraking met wisselende culturele activiteiten. In de onder- en middenbouw geven we de leerlingen ruimte om zich te oriënteren op de verschillende disciplines. Bij de bovenbouw kunnen ze zich juist specialiseren in een discipline, zoals letteren, beeldende kunst, dans, drama, audiovisuele kunst, muziek en cultureel erfgoed.

Dit betekent in de praktijk: Elk jaar nemen de kinderen deel aan één van de culturele activiteiten die worden aangeboden door de stichting ToBe. Uitvoeren van een musical aan het eind van het schooljaar door groep 8. Drie projectweken in het jaar, waarin de kinderen aan de slag gaan met de verschillende disciplines.

Podium

Groep