ICT in ons onderwijs

Wij willen onze kinderen goed voorbereiden op een maatschappij waarbij ICT een steeds grotere rol zal gaan spelen. Zij zullen zelfstandig moeten kunnen werken met deze moderne technologieën. Daarom willen we de leerlingen leren omgaan met internet, email, gangbare office-applicaties en sociale media.

We hebben op school een netwerk waarop de computers uit alle klassen en leerpleinen zijn aangesloten. De smartborden die we gebruiken in de groepen 1 t/m 8 dragen bij aan een rijke (digitale) leeromgeving. Onze ICT-middelen helpen ons bij de realisatie van adaptief onderwijs. De methode-gebonden software van de reken- en taalmethode wordt structureel gebruikt om te differentiëren en te automatiseren. Daarnaast is er extra ondersteuning mogelijk d.m.v. speciale RT-software. We hebben de beschikking over 6 laptopkarren en een iPadkar. Iedere laptopkar is gevuld met 32 notebooks of iPads.

Hoe wordt ICT in de verschillende groepen ingezet?

Groep 1 en 2

De leerlingen maken gebruik van de iPad. Hierop staan apps die bijdragen in de ontwikkeling van de kinderen.

Groep 3

De leerlingen maken gebruik van de iPad.

De oefensoftware van de taalmethode Veilig leren lezen en de rekenmethode Wereld in Getallen wordt structureel ingezet. De leerlingen kunnen ook thuis aan de slag met de thuisversie van deze software.

Groep 4

De leerlingen maken gebruik van een laptop. De oefensoftware van de rekenmethode Wereld in Getallen en de taal-spellingmethode Taaljacht wordt structureel ingezet.

Groep 5 t/m 8

De leerlingen maken gebruik van een laptop. De oefensoftware van de rekenmethode Wereld in Getallen en de taal-spellingmethode Taaljacht wordt structureel ingezet. Daarnaast verwerken zij de taal- en spellingles op de laptop. Let op: Bepaalde onderdelen van de taal- en spellingles worden bewust op papier gedaan of op papier herhaald.