Leerlingenzorg

Bij ons op school zijn Deanne Welgraven en Henriëtte Blom de intern begeleiders. Zij houden nauwlettend de (onderwijskundige) zorg van alle leerlingen op school in de gaten. Deanne is intern begeleider van groep 1 t/m 4, Henriëtte is intern begeleider van de kinderen van de groepen 5 t/m 8. N.a.v. groepsuitslagen van cognitieve en sociaal-emotionele toetsing bekijken zij onder andere wat verbeterpunten van ons onderwijs zouden kunnen zijn.

De intern begeleider is er ook voor de ouders. U kunt met uw vragen en opmerkingen, die met de zorg op onze school te maken hebben, bij de intern begeleiders terecht. Als er grote problemen zijn, wordt er een aparte afspraak gemaakt. Zorg dat kleine ergernissen niet uitgroeien tot grote problemen!

De intern begeleiders zijn ook per mail te bereiken:
dwelgraven@juliana-school.nl
hblom@juliana-school.nl