Gezonde school

Onze school draagt het landelijk vignet Gezonde School. 

Dit vignet is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. Met het vignet wil de school aan leerlingen en hun ouders laten zien dat zij de gezondheid van leerlingen en leerkrachten erg belangrijk vindt. 

Onze school heeft inmiddels drie themacertificaten behaald, te beginnen met het certificaat wat we schooljaar 2021-2022 hebben behaald voor ‘relaties en seksualiteit’. Schooljaar 2022-2023 heeft de Julianaschool het themacertificaat ‘welbevinden’ van de Gezonde School behaald. Schooljaar 2023-2024 hebben we het certificaat 'bewegen en sport' behaald! De komende jaren mogen wij onszelf dus Gezonde School noemen. Wij zijn hier erg trots op! 

Op de Julianaschool vinden wij het welbevinden van kinderen, ouders en medewerkers van groot belang! Onder welbevinden verstaan wij de mate waarin iemand zich sociaal, geestelijk en fysiek goed voelt. Voor ons is het dus erg belangrijk dat kinderen, ouders en medewerkers zichzelf bij ons op school veilig voelen, lekker in hun vel zitten en tevreden zijn. Op de Julianaschool staat het welbevinden iedere dag centraal en is het een voorwaarde om tot leren te komen! Zo werken wij aan het zelfvertrouwen en zelfbeeld van onze leerlingen, de sfeer in de groep en het pedagogisch klimaat op school.