Ouderraad

...enthousiast, betrokken en actief!

De ouderraad is een enthousiaste groep ouders, die zich bezighoudt met het organiseren van diverse activiteiten voor de kinderen, veelal samen met de leerkrachten, maar soms ook zelfstandig.

Samen met de leerkrachten verzorgt de ouderraad de schoolreis, Jantje Beton, de kinderboekenweek en boekenmarkt, schoenmaatjes, Sinterklaas, kerstfeest, schoonmaakweek, Voorleesdagen, paaslunch, koningspelen/ sportdag, schoolfotograaf, avondvierdaagse en het afscheid van groep 8. Van het team krijgen deze ouders bovendien het vertrouwen om zelfstandig activiteiten op te zetten. Het slotfeest/de slotdag is daar een voorbeeld van.

Soms komen er ook nieuwe ideeën vanuit de ouderraad. Bijvoorbeeld het bedenken en uitvoeren van de opening van de kinderboekenweek, de boekenmarkt en de voorleesdagen. De laatste tijd helpen ouders ook mee bij het instuderen van de kerstmusical. De ouderraad is ook betrokken bij de aankleding van de school in de verschillende jaargetijden, het verzamelen van ideeën bij projecten en het uitwerken van feesten.

Alle activiteiten en feesten die gepland staan voor een schooljaar worden onderling verdeeld in commissies. Gedurende het schooljaar heeft elk ouderraadslid dus een aantal taken. Zo kan een ieder tijd en energie besteden aan een activiteit, die bij haar past. De een is creatief, de ander snel, handig, praktisch, beschikt over goede connecties of kan heel goed organiseren.

Ieder is op haar/zijn eigen manier zeer betrokken bij de school en de kinderen.
De leden van de ouderraad steken graag de handen uit de mouwen. Ze zijn vaak op school te vinden. Veel dingen kunnen onder schooltijd worden gedaan, zoals het begeleiden van de schoolfotograaf, het organiseren van de Jantje Beton-actie of het versieren van de school. Daarnaast schuwen zij extra uurtjes werk voor de school niet, bijvoorbeeld voor de avondvierdaagse of het afscheid van groep 8.


Vergaderingen

De vergaderingen van de ouderraad vinden dit jaar eens per 8 weken plaats. Deze zijn openbaar en dus voor ieder toegankelijk. Bij deze vergaderingen is ook altijd een directielid aanwezig.

Als u een vraag heeft aan de ouderraad of u wilt een vergadering bijwonen, deel wilt uitmaken van de OR, dan kunt u altijd één van ons aanspreken.
Wij hebben ook een mailadres: OR@juliana-school.nl